INLEIDING Met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen is het noodzakelijk bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van de door ons verzamelde persoonlijke informatie te respecteren. Verzamelen van persoonlijke informatie

Titel
Voornaam
Postadres
Postcode
E-mail adres
Telefoon/faxnummer
De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt verzameld via formulieren en door de interactiviteit tussen u en onze website. Wij gebruiken ook cookies en/of logs, zoals beschreven in de volgende sectie, om informatie over u te verzamelen. FORMULIEREN EN INTERACTIVITEIT Uw persoonsgegevens worden verzameld via formulieren, te weten

Contactformulier
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Statistieken
Neem contact op met
Uw informatie wordt ook verzameld via de interactiviteit die op de volgende manier tot stand kan worden gebracht tussen u en onze website: Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Informatie of promotieaanbiedingen
Statistieken
Neem contact op met
RECHT VAN OPSTAND EN INTREKKING Wij verbinden ons ertoe u een recht van verzet en intrekking met betrekking tot uw persoonlijke informatie te bieden. Het recht van verzet is de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke informatie wordt gebruikt voor bepaalde doeleinden die bij het verzamelen ervan worden vermeld. Het herroepingsrecht is de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke informatie niet langer voorkomt in bijvoorbeeld een mailinglijst. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u : Postcode: 26150 E-mail: camping@mairie-die.fr Telefoon: 04 75 22 14 77 Rubriek van de website: contact Recht van toegang Wij verbinden ons ertoe een recht van toegang en rectificatie te erkennen aan de betrokken personen die de hen betreffende informatie wensen te raadplegen, te wijzigen of zelfs te schrappen. De uitoefening van dit recht zal geschieden : Postcode: 26150 E-mail: camping@mairie-die.fr Telefoon: 04 75 22 14 77 Website onderdeel: contact BEVEILIGING De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt bewaard in een beveiligde omgeving. De mensen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, gebruiken wij de volgende maatregelen: SSL PROTOCOL

Computer back-up
Firewall
Wij verbinden ons ertoe een hoge graad van vertrouwelijkheid te handhaven door de laatste technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te verzekeren. Aangezien echter geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een zeker risico verbonden aan het gebruik van het internet om persoonlijke informatie door te geven.